Χρήση του Screw Jack

1. πριν από τη χρήση ελέγχου στην υποδοχή είναι φυσιολογικό, τα μέρη είναι ευέλικτο, λιπαίνονται, και την ορθή εκτίμηση του βάρους των βαρέων αντικειμένων, επιλογή της κατάλληλης χωρητικότητας Jack, μην υπερφορτώνετε.

2. Ρυθμίστε την rocker βραχίονας σχετικά με τη μέθοδο υποστήριξης, σε μια δεξιόστροφη κατεύθυνση πηγαίνοντας απομακρυσμένης πόλο, άρση υποδοχή ταχεία αύξηση βάρους από πρώτο χέρι.

3. Εισαγωγή rocker θα χειριστεί τρύπα μεταξύ κινείται πάνω και κάτω από τη λαβή, βαρέων βαρών αυξάνονται. Όταν σηκώνετε το μανίκι για την κόκκινη γραμμή πρέπει να σταματήσετε αμέσως χειρολαβή μετακίνησης. Αν χρειαστεί να σταγόνα υποστηρίζω μεταφέρονται προς την αντίθετη κατεύθυνση, άρχισε το βάρος να μειωθεί.