Είναι ο Jack Screw αυτο-κλειδώματος;

Ναι, αυτο-κλειδώματος, εξαρτάται από την πίσσα, μεγαλύτερο γήπεδο, κατώτερου εαυτού κλείδωμα. Μεγαλύτερη αναλογία ταχύτητας, μεγαλύτερη αυτο-κλειδώματος. Να αυτο-κλειδώματος εντελώς, προσθέστε επιπλέον πέδησης μηχανοκίνητων.